Tilmelding til stævne i Solbjerg

Virring badminton vil gerne give mulighed for at vores ungdomsspillere kommer ud til stævner. Derfor udvælger vi et par stævner i løbet af sæsonen, hvor vi giver støtter økonomisk og står for tilmelding. Dog har vi ret til opkræve fuld betaling, hvis spilleren udebliver uden afbud.

Solbjerg badminton klub afholder et stævne d. 3. nov. Det er gratis for medlemmer at deltage, Virring Badminton betaler.
Der spilles i følgende rækker U11C/D, U13C/D og U15C/D, se invitationen for mere information.

Senest tilmelding d. 16. okt. til på mail.
Ved tilmelding skal følgende oplyses:
– Navn
– Række
– Single/double/mixdouble. Man kan selvf. spille i begge kategorier. Har man ikke en makker kan man tilmelde sig med en X-Makker. Dvs. Solbjerg Badminton prøver at finde en makker.