Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for VVUI-Badminton d. 5. marts kl. 20.00. Generalforsamlingen finder sted i skole kantinen på skolen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden d. 28.feb. Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Budget for det kommende år 

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant – På valg er:

  • Erik Hansen – Bestyrelsesmedlem
  • Anne Kirstine Andersen – Bestyrelsesmedlem
  • Brian Nielsen – Kasserer
  • Martin Therkelsen – Suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt